"Globally competent and character centered Filipino youth."

International Center for Youth Development (ICYD) Incorporated 

SHARE ON

TAHO ANG ITAWAG MO SA AKIN

Usong-uso talaga sa atin ang mga tindahang di-buhat. Ibig kong sabihin, iyong mga produkto na binubuhat o isinasakay at inililibot sa mga bara-barangay para ibenta. Kadalasan, okay narin ang mga ito sa atin kasi nakakapagod na magpunta pa sa palengke o sa malapit na tindahan. Kapag may kumililing, tumatawag tayo, ice cream! Ice cream! Kapag may tila maliit na batingaw, tumatawag tayo, binatog! Binatog! Sa hapon, tinatawag natin si kuya, balot! Pabili nga balot! Sa umaga, hoy pandisal, pabili nga ng dalawa. Maya-maya narito pa ang isa, taho, taho! Halika pabili nga taho. Kung tutuusin may mga pangalan sila. Pero nakakatawa, kadalasan, kahit palagi tayong bumibili sa kanila, hindi natin sila nakikilala. 

Tinatawag at kilala lamang natin sila base sa kanilang itinitinda. Isang katotohanan ang nakita ko dito. Madalas, IKAW AY NAKIKILALA BASE SA IYONG DALA-DALA. Ganoon din sa ibang bahagi ng ating buhay. Kung ang dala-dala mo ay sama ng loob sa kapwa, doon ka makikilala. Kung ang dala mo ay kakulitan, tiyak, diyan ka sisikat. Kung dala-dala mo ay kayabangan, sa pangalang iyan ka tatawagin. Ngunit kung ang dala-dala mo ay pagibig, diyan ka rin kikilalanin ng iba. Sa ating buhay Kristiyano, hindi ba't dapat ang dala-dala natin ay si Kristo? Diyan dapat tayo nakikilala. At madadala lamang natin si Kristo kapag dala-dala natin ang pagibig, pag-galang, pagpapatawad, kapayapaan, pagkakaisa. Makikilala lamang tayong Kristiyano kapag dala-dala natin ang Salita at Mabuting Balita Niya. Sa kasalukuyan, ano ang iyong dala-dala? Saan ka nakikilala? Sa paanong paraan mo gusting makilala ka rin ng iba?