"Globally competent and character centered Filipino youth."

International Center for Youth Development (ICYD) Incorporated 

Makapangyarihan ang alinmang wika saanmang panig ng daigdig. Pinatunayan na ito ng maraming babasahin sa iba’t ibang sanggunian, paniniwala ng mga palaisip at eksperto higit lalo ng karanasang pantao. Sapagkat makapangyarihan ang wika, berbal man ito o hindi, malaki, malawak at malalim ang epekto nito sa bawat tao.

Bago pa man dumating sa malaking eksena ng politika ang pangalang Rodrigo R. Duterte, bahagi na ng kultura, kaisipan at kairalang Filipino ang pariralang “Putang ina.” Higit lamang itong pumailanlang sa pandinig ng sambayanang Filipino nang tumakbo’t mangampanya ang Pangulong Duterte at ito ang nagsilbi niyang idyolek at trademark. Walang araw, pangyayari o sitwasyong sa panahon ng Pampanguluhang Halalan 2016 na hindi ginagamit ni Pangulong Duterte ang praseng “Putang ina” sa bawat lalawigang sinusuyo niya.

Binasag nito ang pananahimik sa paggamit ng wika sa kontekstong Filipino partikular ang pariralang “Putang ina.” Naging pangkaraniwan itong salita at walang masamang epekto sa panig ng mga tagasuporta ng Pangulong Duterte. Samantalang sa kabilang panig, nagbunsod ito ng galit at negatibong dating sa mga konserbatibo at anti-Duterte bagama’t maaaring may kataliwasan o eksepsiyon sa pahayag na ito.

Ito ang proposisyon, maituturing bang mura o ekpresyon lamang ang pariralang pinapauso ng kasalukuyang pangulo? Mainit na debate ito sa panig ng dalawang magkabilang dulo. Papasok dito ang usapin ng politika, lipunan, kultura at pangmadlang midya.

SHARE ON

ANG "PUTANG INA" NI DUTERTE: INTRODUCTION​​